Pokud chcete skutečně kvalitně procvičit břišní svaly a dosáhnout třeba i takových výsledků jako profesionální kulturisté, pak jistě neuškodí poznat svalovou skupinu, zjednodušeně nazývanou břišní svaly, trochu blíže.

Břišní svaly jsou skupina šesti svalů, které můžeme najít v oblasti mezi žebry a pánví. Umožňují pohyb a dodávají podporu trupu, který je často označován také jako jádro. Také jsou součástí procesu dýchání.

 

V čem spočívá výjimečnost břišních svalů?

Břišní svaly jsou výjimečné, protože dodávají podporu držení těla, také mají velký vliv na tvar postavy. Například nejvíce viditelné břišní svaly, rectus abdominus, jsou svaly zodpovědné za tzv. six pack, samozřejmě pouze tehdy, jsou-li pořádně a správně trénovány.

Čím hlouběji a také čím blíže k páteři jsou jednotlivé břišní svaly, tím větší vliv mají tyto svaly na držení těla. Také se tyto svaly velmi výrazně podílejí na dobrém zdravotním stavu vašich zad.

 

Existuje šest základních břišních svalů

Všech šest břišních svalů má vliv na držení těla a také na vaše záda.

 

Transversus Abdominis

Tento břišní sval je v těle nejhlouběji, není možné se ho z venku dotknout. Tento sval obaluje torzo a působí podobně jako pás na zpevnění těla. Je to pomocný dýchací sval, reguluje při zátěži napětí břišní stěny.

 

Vnitřní šikmý břišní sval (musculus obliquus internus abdominis)

Vnitřní šikmý břišní sval se nachází pod vnějším šikmým břišním svalem, ale směr jeho vláken svírá s vnějším šikmým břišním svalem prakticky pravý úhel. Začíná na slabinovém vazu (ligamentum inguianale), hřebeni pánevní kosti (crista iliaca) a hluboké fascii lumbální oblasti. Vlákna se rozbíhají kraniálně a ventrálně a upínají se na chrupavky 10 až 12 žebra, aponeurózou do vazivové střední čáry břicha (linea alba) a na sponu lonových kostí. Je to párový sval, který se nachází na obou stranách trupu a je nejhlubší hned po transversus abdominis. Stejně jako transversus, ovlivňují držení těla velmi významně. Vnitřní šikmé svaly jsou kromě jiného zodpovědné za rotaci a laterální ohýbání páteře.

 

Vnější šikmý břišní sval (musculus obliquus externus abdominis)

Je rozsáhlý plochý břišní sval: zabírá laterální a ventrální stranu břišní dutiny. Odstupuje od vnější plochy posledních 8 žeber. Odtud postupují svalová vlákna šikmo přes břicho. Horní a střední část vláken se upíná do široké aponeurózy, která pokrývá přední břišní stěnu, dolní část se upíná do labium externum cristae a aponeurózou do slabinového vazu (ligamentum inguinale). Slabinový vaz (ligamentum inguinale) je šlachovitý pruh napnutý mezi spina iliaca anterior superior a  tuberculum pubicum.

Vnější šikmé břišní svaly jsou dalším párovým svalem, který se nachází na obou stranách těla. Vnější šikmé břišní svaly jsou více viditelné než transversus nebo vnitřní šikmé břišní svaly. Tyto svaly tak mají menší dopad na držení těla. Stejně jako vnitřní šikmé břišní svaly, jsou i ty vnější zapojeny do rotace a laterálního ohybu páteře.

 

Přímý sval břišní  (rectus abdominus)

Tento sval nás na tomto webu zajímá asi nejvíc, i když se nedá říct, že je nejdůležitější, rozhodně je nejviditelnější. Leží podél střední čáry (linea alba) a příčně je přerušen několika pásy šlach, opticky proto tento sval působí, jako by ho tvořily dva sloupečky čtverečků. Sval začíná na 5. -7. žebru a upíná se ke kosti stydké. Funkcí svalu je ohýbat páteř a pomáhat při výdechu. Je samozřejmě velmi důležitý pro vaši vizáž a to jak pro ženy, tak pro muže, pro ty možná ještě o něco víc, protože když se řekne břišní svaly, většina mužů si představí právě rectus abdominus, odpovědný za tzv. kostičky na břiše neboli six pack. I tento sval samozřejmě ovlivňuje držení těla, jenom ne tolik, jako vnitřní a vnější šikmé břišní svaly a transvervus.